HR

Tiina Rantakokko
22.6.2017 12:59
Yhä useampi meistä joutuu tämän päivän työssä urakriiseihin ja yhä nopeutuviin muutosprosesseihin. Olipa alkusysäyksen lähde sisäinen tai ulkoinen, navigointi tällaisessa ympäristössä vaatii monia uusia taitoja ja pakottaa kehittämään itsensä johtamista. Lightneerin Tiina Rantakokon tärkeimmät opit muutosmatkalta voi kiteyttää seuraaviin teeseihin.
Kirsi Paakkari
9.6.2017 08:28
The world around us is changing at an ever-increasing rate. The more we focus on the future and try to understand the impact and potential created by changing trends in our business environment, the better equipped we are to meet even surprising challenges. What are the changes in business travel? SMT's Managing Director Kirsi Paakkari reflects them.
Kirsi Paakkari
8.6.2017 09:14
Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia ja muutoksen tahti vain kiihtyy. Mitä enemmän olemme kiinnostuneita tulevaisuudesta ja yritämme ymmärtää muutostrendien mukanaan tuomia vaikutuksia ja potentiaalia omaan liiketoimintaympäristöömme, sitä paremmin olemme varustautuneet kohtaamaan yllättävätkin haasteet. Miltä tulevat muutokset näyttävät liikematkustuksessa? SMT:n toimitusjohtaja Kirsi Paakkari pohtii.
Subscribe to HR