Kun-ikävä-valtaa-mielen

Maaret Kallio - Kun ikävä valtaa mielen

Yksinäisyys koskettaa joskus jokaista - myös työkseen matkustavia. Julkaisemme artikkelisarjan yksinäisyydestä ja siihen kuuluu sekä artikkeleita että videoita. Olemme valinneet haastatteluihin ihmisiä, joilla on taito koskettaa. Tällä kertaa haastateltavana on Maaret Kallio, joka on Lujasti lempeä -blogista ja -tv-ohjelmasta tuttu psykoterapeutti. 

Onko työkseen matkustaminen sinulle kuplivaa glamour-elämää lentokentän loungessa vai koti-ikävää hotellihuoneessa? Harva yhdistää enää liikematkustuksen jet-set-elämäntyyliin tai ylellisiin puitteisiin. Myös Liisa Mäkelän tuore väitöskirja* kansainvälisen työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen haastavuudesta osoittaa, että työkseen matkustaminen on entistä rankempaa. Työ, johon liittyy paljon matkustamista, kuormittaa sekä fyysisesti että henkisesti. Kuormituksen määrä ja vaikutukset ovat yksilöllisiä. Liisa Mäkelän tutkimus osoittaa, että kun työ koetaan antoisana, merkityksellisenä ja palkitsevana, ovat sen vaatimat ponnistelut - ja jopa uhraukset - helpommin kestettävissä. Ja päinvastoin. Tämän  rinnalle Maaret nostaa hallinnan ja itsemääräämisoikeuden tunteen, joka on merkittävä kuormittavuudelta suojaava tekijä:

”Keskeistä henkisen hyvinvoinnin ja työn kuormittavuuden kannalta on itsemääräämisoikeuden tunteen säilyminen. Matkatyössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pystyy itse vaikuttamaan edes jossain määrin matkustamisen yksityiskohtiin. Usein käy niin, ettei matkustaja haasta työpaikkaa vaikkapa työmatkan ajankohdasta vaan kärsii hiljaa.”

Kun ikävä valtaa mielen, reagoi moni siihen raatamalla kellon ympäri ilman levähdystaukoja

Asioiden mustavalkoinen tarkastelu ei myöskään Maaretin mukaan edistä henkistä hyvinvointia. Yksikään työ ei tuo mukanaan pelkästään hyvää tai huonoa. Läsnä on aina molemmat puolet, sekä palkitsevia että kuormittavia tekijöitä:´"Vierastan ajatusta, että negatiivinen tunne käännetään väkisin positiiviseksi tai työnnetään kokonaan maton alle kieltäen sen olemassaolo. Monilla kansainvälinen, paljon matkustamista vaativa työ herättää myös kielteisiä tunteita, kuten yksinäisyyttä, syyllisyyttä ja koti-ikävää. Asian hyväksyminen helpottaa tunteiden käsittelyä. Kannattaakin siis pohtia, miten kasvattaa työn positiivisia puolia ja millä tavoin kielteiset asiat olisivat helpommin kestettävissä".
 

Liisan väitöskirjan mukaan työmatkustamisen kuormittavuuteen vaikuttaa myös se, onko kotona perhe odottamassa. Lapsiperheen vanhemmat kokevat tutkimuksen mukaan eniten henkistä kuormitusta, mikä selittyy matkustusta vaativan työn ja läsnäoloa vaativan yksityiselämän yhteensovittamisen vaikeudella. Myös psykoterapeutti Maaret Kallio kokee, että matkustusta vaativa työ haastaa monella tapaa erityisesti lapsiperheiden vanhemmat.

"Vanhemmuuden kutsumus ja velvollisuudet riitelevät fyysisen poissaolon kanssa. Tämä herättää monella syyllisyyden, ikävän ja yksinäisyyden tunteita. Kun ikävä valtaa mielen, reagoi moni siihen raatamalla kellon ympäri ilman levähdystaukoja. Ikään kuin itsensä rankaiseminen poissaolosta perheen luota toisi helpotusta negatiivisiin tunteisiin. Helposti unohdetaan, että myös kotiin jääneiden etu olisi se, että työmatkalta palaisi kotiin hyvin levännyt sekä mieleltään myönteisempi vanhempi,” pohtii Maaret.

 

Yksinkertaisia tekoja ja avoimuutta

Maaret korostaa, että voit vaikuttaa myös itse henkiseen kuormittumiseen ja matkatyön aiheuttamiin vaikutuksiin sosiaalisissa suhteissa. Kokonaisuuteen voi vaikuttaa hyvinkin yksinkertaisilla teoilla ja avoimemmalla kommunikaatiolla. Tätä ajankohtaista asiaa on tutkinut myös Liisa väitöskirjassaan 2016. Lue lisää täältä.

Lue lisää Maaretin mielenkiintoisia haastatteluja jokaiselle tärkeistä tunnetaidoista sekä hyvästä olosta ja sen merkityksestä

Yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen 

Yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen ovat osa palvelufilosofiaamme, ja siksi haluamme jakaa matkustajille vinkkejä työssä ja työmatkalla jaksamiseen, helpompaan ja mukavampaan elämään, joka inspiroi myös arkena. Olemme mukana taistelussa yksinäisyyttä vastaan ja tavoitteenamme onkin tulla Suomen parhaaksi palveluyritykseksi.